Skip to main content

Tilipositiiva

Kaivomestarinkatu 3 B
02270 Espoo

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava Tilipositiiva avoin yhtiö
  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
  Tilipositiiva
  Kaivomestarinkatu 3 B
  02270 Espoo
  010 324 3630
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 2. Rekisteröidyt
  Tilipositiiva asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

 3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
  Rekisterin pitämisen peruste:
  - Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella tai suostumuksen perusteella sekä sopimusvelvoitteiden täyttämistä varten

  Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
  - asiakassuhteen hoitaminen ja palveluiden toimittaminen
  - sopimusvelvoitteiden täyttäminen
  - palveluistamme ja tuotteistamme kertominen

 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  Yhteystiedot
  - nimi
  - osoite
  - sähköposti
  - puhelinnumero
  - henkilötunnus
  - muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot

  Asiakastiedot
  - tiedot ostetuista tuotteista tai palveluista

 5. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yllä sanottuun osoitteeseen.

  Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Suostumuksen peruuttaminen
  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tai asiakkaan täyttämän verkkolomakkeen kautta.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen ulkopuolelle. 

 8. Käsittelyn kesto
  Asiakastietoja säilytetään 10 vuotta viimeisimmän palvelutoimituksen jälkeen.

 9. Henkilötietojen käsittelijät
  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
  Asiakastietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle USA:ssa sijaitseville palveluntarjoajille, jotka ovat Privacy Shield käytännön mukaisesti hyväksyttyjä. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.